top of page

Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması

Merhabalar, Biletesk’e hoş geldiniz. Kişisel bilgilerinizi korumanın çok önemli olduğunu biliyoruz ve bunların gizliliğine önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikasını, bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamak için hazırladık. Bu Politika www.biletesk.com.tr (“Site”) ve hizmetlerimizi kullanan, ayrıca bilet satın alan tüm kullanıcılar ile bize verilen tüm bilgiler için geçerlidir. Bilet satın almak suretiyle, Gizlilik Beyanı hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.


Biletesk, gizlilik konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymaktadır. Bu web sitesini kullanan Türkiye dışından ziyaretçiler, işbu sitenin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabii olduğunu kabul etmekte ve kendi ulusal yasaları kapsamında ortaya çıkacak tüm taleplerinden feragat etmektedirler.
Biletesk, işbu Gizlilik Politikasının hükümlerini mevzuat kapsamında değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik politikamızın en güncel halinden haberdar olmaya devam etmek için zaman zaman web sitemizi kontrol etmenizi öneririz. Lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatle okuyun. Sitemizi kullanmanız ve/veya bilet satın almanız, herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın işbu Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu sitenin kullanımına derhal son vermeniz gerekmektedir.


Hangi Bilgileri Topluyoruz?
www.biletesk.com.tr adresine girdiğiniz veya Biletesk’e başka yollarla sunduğunuz tüm bilgileri alır, toplar ve depolarız. Bunun yanı sıra, bilgisayarınızı İnternete bağlamak için kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresini, giriş, e-posta adresi, şifre, bilgisayar ve bağlantı bilgilerini ve satın alma geçmişi bilgilerini de toplarız. Sayfa yanıt süreleri, belirli sayfalara olan ziyaretinizin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri ve sayfadan ayrılmak için kullanılan yöntemler de dahil olmak üzere oturum bilgileri ölçmek ve toplamak için yazılım araçları kullanabiliriz. Ayrıca kişisel olarak tanınmanıza sebep olabilecek bilgiler (isim, e-posta, şifre ve iletişim bilgileri de dahil); ödeme ayrıntıları (kredi kartı bilgileri de dahil), yorumlar, geri bildirimler, ürün incelemeleri, öneriler ve kişisel profiliniz gibi bilgilerinizi de toplarız.

 

Üstte yer alan kişisel verilere biraz daha değinmek gerekirse; Biletesk, internet sitesini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların/ziyaretçilerin/müşterilerin özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmektedir. (www.biletesk.com.tr sitesi ve uygulamalarının tamamı kısaca "Site" olarak anılacaktır)

Biletesk, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyeceğini ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz.

Kullanıcıların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 11. maddesi gereği Kullanıcılar ve Üyeler; Biletesk’e ve/veya Biletesk tarafından açıklanacak temsilciye başvurarak,

. kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

· KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini / yok edilmesini isteme,

· Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureti ile kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Biletesk tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, www.biletesk.com.tr uzantılı web adresinde duyurulacaktır. Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ya da kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız kapsamında bizimle her zaman, bilgi@biletesk.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.

 

Topladığımız bilgileri nasıl kullanıyoruz?
Bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri korumanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu kişisel bilgileri izinsiz erişim ve açıklamadan korumaya yardımcı olmak için mevzuat kapsamında uygun güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Web sitemizi kullanırken kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak, hiçbir sistem tamamıyla güvenli değildir. Bilgilerinizi korumak için gerekli tüm tedbirleri alsak da güvence dışında kalma ihtimaliniz de vardır. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi taşırken ve açıklarken çok dikkat etmeniz gerekir. Örneğin, e-posta ile kişisel bilgi göndermekten kaçının.
Kişisel Olmayan Bilgiler şahsen sizi tanımlayamayacağı için bu bilgileri her türlü meşru amaçla kullanabiliriz. Örneğin, ziyaret saatlerini, sitemizde harcanan ortalama süreyi ve incelenen sayfaları ölçmek ve sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek ve sitemizi yönetmek, sitemizin özelliklerini ve fonksiyonelliğini analiz etmek ve iyileştirmek için kullanabiliriz.  Ayrıca, şahsen sizi tanımlamayan kişisel olmayan bu bilgileri herhangi bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşma hakkımız saklıdır.
Sitemizden etkinlik bileti satın alan Biletesk müşterileri, internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metni"nin üzerine “tik” atmak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içine/dışına aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Ayrıca, Çağrı Merkezlerimizden hizmet alan müşterilerimizin; “kişisel verilerin alınmasına, işlenmesine ve aktarımına” yönelik çağrı merkezi tuşlama tercihlerine bağlı olarak kişisel veriler temin edilmekte, işlenmekte ve yurt içine/yurt dışına aktarılmaktadır

Kişinin açık onayının gerektiği durumlarda, kişisel veriler bakımından gerekli onaylar/izinler verilmediği takdirde, Site'de bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla bilet satın alma işleminin yapılamayabileceği önemle dikkate alınmalıdır. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın ya da ilgili kişisel verilerin verilmemesi nedeni ile bilet satışı yapılamamasından dolayı Biletesk hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve Biletesk’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

Biletesk olarak, perakende satış kanallarımız, çağrı merkezlerimiz, kiosklarımız, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; onayınız kapsamında tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Biletesk’in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, sigorta şirketleri, bankalar ile paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Bu meyanda, Kanun uyarınca, onayınız dahilinde Biletesk ile paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/organizatörlerimiz/iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlük, perakende satış noktaları, kiosklar, internet şubesi, sosyal medya ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; En başta müşterilerimizin Biletesk’den talep ettiği etkinlik biletlerini satıp, pazarlamak ve dağıtabilmek, müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak alıp, işleyeceğiz.

Kişisel Bilgileri şu amaçlarla topluyoruz:

1.    Bilet satın alma işlemlerini daha sağlıklı gerçekleştirme ve size hizmet sunabilmek için;

2.    Müşteri yardımı ve teknik destek sağlamak için;

3.    Sitemizin Ziyaretçilerine ve Kullanıcılarına genel veya kişiselleştirilmiş hizmetlerle ilgili ulaşmak ve promosyon mesajları gönderebilmek için;

4.    Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak için.

Kişisel verilerinizin kullanılma ve işlenme amaçlarının detayları da aşağıda özetlenmektedir;


Site: Bize verdiğiniz Kişisel Bilgileri, onayınız dahilinde, ilgi alanlarınıza göre daha iyi bir site yapmak, ilgilenebileceğiniz içerikleri göstermek ve içeriği tercihlerinize göre ekrana getirmek için kullanabiliriz.

İletişim: Kişisel Bilgilerinizi, ilgili mevzuatlar kapsamında alınan onayınız dahilinde, size Biletesk ve hizmetleri ile bazı ortaklarımız adına promosyonlar hakkında bilgi vermek için kullanabiliriz.

İdari Hususlar: Biletesk, Site Kullanım Şartları ve/veya işbu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik olması halinde sizinle irtibata geçme ya da sizi sitemize ilişkin diğer teknik-idari konular (örn. bir işlemi kolaylaştırma, tamamlamak ya da teyit etmek için bağlantıya geçme) hakkında bilgilendirme hakkını saklı tutar.

Taleplerin Yerine Getirilmesi ve İşlemlerin Kolaylaştırılması: Biletesk taleplerinizi yerine getirmek ve işlemlerini kolaylaştırmak için (örn. biletlerinizi teslim etmek için) onayınız dahilinde Kişisel Bilgilerinizi kullanabilir.

Özel İşletme Amaçları: Kişisel Bilgilerinizi, onayınız dahilinde, reklam hedeflemesi, veri analizleri, denetimler, dolandırıcılık önleme ve diğer dahili işletme amaçlarımız için de kullanabiliriz.

Alışveriş/ Ticari Hizmetler: Site vasıtasıyla bir satın alım yaptığınızda, kredi kart numarası, fatura adresi ve bu satın almaya ilişkin diğer bilgilerinizi (birlikte “Ödeme Bilgileri”) onayınız dahilinde sizden alabiliriz. Satın alımınızı size faturalandırmak için ve satın alma işleminizi gerçekleştirmek için onayınız dahilinde verdiğiniz Ödeme Bilgilerini kullanacağız. Ödeme Bilgilerinizi vermek suretiyle, siparişinizi teyit etmek ve yerine getirmek için gerektiğinde ilgili üçüncü şahıslara yine onayınız dahilinde ve gerektiği kadarı ile bu bilgileri vermek için bize yetki vermektesiniz (örneğin, kredi kart numaranızı işlemek ve satın aldığınız biletleri göndermek vb).

Sosyal medyada paylaşın: Sitemiz, ilan edilen bazı etkinlikleri ya da site özelliklerine linkleri onayınız dahilinde e-posta ya da Sosyal Medya Servisleriyle ilgileneceğine inandığınız diğer kişilere iletmenize imkan tanır.

Bülten Aboneliği: Sitemize abone olmanız durumunda sizi kampanyalardan ve yeniliklerden haberdar edebiliriz.

 


Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme: Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin onayınız dahilinde aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, Bankalar ve diğer ilgili 3. Kişilerdir. Biletesk, birlikte çalıştığı organizatörlerinin etkinlik biletlerinin satış ve dağıtımına aracılıkta bulunduğundan, tarafınıza ait gerekli kişisel ve/veya özel nitelikteki kişisel bilgileri, mevzuat hükümleri kapsamında ve gereklilik dahilinde, etkinlik organizatörleri ile, bankalarla ve/veya talep edilen hizmetin kapsamına göre diğer ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilmekte, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarabilmektedir.


Bağlı Ortaklık İletişimleri: Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden ilgili onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, satın aldığınız ya da temin edilen hizmetlere ilişkin olası değişikliklere, iptal ve ertelemelere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.
Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin onayının alınması hâlinde, yeni bir onay alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.

Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz onayları-izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir. Önceden onaylı e-posta sistemine katılmayı seçtiğiniz takdirde size, bağlı ortaklıklarımız da ilginizi çekebilecek etkinlikler, ürün ya da hizmetlerin ilan ve bildirilerini gönderebilirler.

 

Biletesk Servis Sağlayıcıları: Veri analizi, bilet teslimatı, kredi kart işlemleri ve idari nitelikteki diğer işler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcı olarak üçüncü kişilerle çalışmaktayız. Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde, onayınız olması durumunda, Kişisel Bilgilerinizin ilgili üçüncü kişilerle, ilgili hizmetleri sunabilmesi için onayınız çerçevesinde ve gerektiği kadarıyla paylaşılması konusunda hakkımız saklıdır. Bu üçüncü kişilerin de Kişisel Bilgilerinize bizim gösterdiğimiz özeni göstermeleri için tüm gerekli önlemleri almaktayız ve üçüncü kişiler de kişisel bilgilerinizin muhafazasından mevzuat kapsamında veri işleyen olarak sorumlu olacaklardır.
 

Diğer Amaçlar: Bir mahkeme kararı ya da adli-idari makamlardan gelen benzer araştırma talebi, yetkili bir devlet kurumundan gelen iş birliği talebi; yasal haklarımızı tespit etmek ya da uygulamak; hukuki taleplere karşı savunma yapmak; ya da hukuken gereken başka durumlarda da ilgili Kişisel Bilgilerinizi ilgili birimlerle/kişilerle paylaşabilir, herhangi bir hak ya da itirazı kullanabilir ya da bunlardan feragat edebiliriz.

 


Bilgilerin Üçüncü Taraflarca Toplanması
Üçüncü Kişi Reklamları: Sitemiz üzerinde görünen reklamlar size üçüncü kişi reklam ortaklarımız tarafından sunulur. Sitemize reklam veren üçüncü kişiler tarayıcınız üzerine eşsiz bir çerez koyabilir ya da bunu tanıyabilirler. Bir reklama bakma sayınız gibi site ziyaretleriniz hakkındaki Kişisel Olmayan Bilgiler size reklam servisi yapmak için kullanılabilir.


Üçüncü Kişi Linkleri: Sitemiz, Biletesk tarafından sahip olunmayan ya da işletilmeyen, üçüncü kişilere ait web sitelerine, linkler içerebilir. Bu linkleri sadece rahatlık sağlamak amacıyla koyarız. Sitemiz üzerine bir linkin konulması Biletesk’in link verilen siteye onay verdiği ya da ilgili sitenin güvenilir-güvenli olduğu olduğu anlamına gelmez.

Herhangi böyle bir üçüncü kişi web sitesine Kişisel Bilgilerinizi verdiğiniz takdirde, işleminiz bu üçüncü tarafın web sitesince ve ilgili üçüncü tarafça (www.biletesk.com.tr tarafından değil) gerçekleştirilecek ve verdiğiniz Kişisel Bilgileriniz o üçüncü taraf tarafından toplanacak ve onların gizlilik politikasıyla kontrol edilecektir. Bu web sitelerinin sizin onlara verdiğiniz herhangi bir Kişisel Bilgiyi kullanması dahil kendi gizlilik uygulamaları ya da bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden hiçbir şekilde Biletesk sorumlu değildir. Yine, Biletesk, link verilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ve uygulamalarından veya üçüncü kişilerin topladığı, işlediği-aktardığı ya da kullandığı “kişisel veriler” den de hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Onayınız Dahilindeki Önceden Onaylı Seçenekler Politikası

Biletesk İletişimleri: Biletesk’e iletişim Bilgilerinizi verdiğinizde ve iletişim onayınız olduğunda, zaman zaman Biletesk’in takdirinde olmak üzere, bizden Site, Biletesk ve/veya reklamcılarımız ve ortaklarımızla ilgili olarak özel teklifler hakkında bilgilendirme almayla ilgilenip ilgilenmediğinizi belirtmeniz istenebilir. Bu iletişimleri almak için kaydolmayı seçtiğinizde zaman zaman pazarlama iletişimleri gönderebiliriz. Dilediğiniz zaman, bu iletişimleri almaktan tek yanlı şekilde vazgeçebilme hakkına sahip olduğunuzu da hatırlatırız.

Ayrıca, size, gönderdiğimiz e-postalarda “abonelikten çık” diyen e-postanın altındaki link üzerine tıklamak suretiyle gelecekte bu mesajları almaktan vazgeçme hakkına da sahipsiniz. Bir kayıttan çıkarılma talebini yerine getirmemiz 3 işgününe kadar bir zaman alabilir.
Bizden etkinlik ve promosyon e-postalarını alma kaydından çıkmış olsanız bile, Biletesk’ten satın aldığınız hizmetlere ve etkinlik biletlerine dair e-posta iletişimlerini size gönderebiliriz. Bunlar işleminizin durumu, hizmetlerin- biletlerinizin teslimatı ve etkinliğiniz ile ilgili güncel bilgiler içeren müşteri hizmetleri ile ilgili e-postalar olabilir.

E-posta iletişimleri listesinden çıkmanın, sadece gelecekte bizden alacağınız iletişimleri etkileyeceğini unutmayın. Bilgilerinizi, siz tercihlerinizi değiştirmeden önce ya da güncellemeden önce, onayınız dahilinde bir üçüncü kişiye göndermişsek, bu üçüncü kişiyle ilgili tercihlerinizi de ayrıca değiştirmeniz gerekebilir.

 

Bağlı Ortaklık ve Üçüncü Kişi İletişimleri: Zaman zaman Biletesk’in takdirinde ve onayınız dahilinde, size, bağlı ortaklıklarımız ve/veya üçüncü kişilerin iletişim listesine kaydolma fırsatı verilebilir. Herhangi böyle bir teklif(ler)i kabul etmeyi seçtiğiniz takdirde, bu amaçlarla Biletesk’e verdiğiniz tüm iletişim Bilgilerinizi, onayınız dahilinde ve gerektiği kadarı ile bağlı ortaklıklarımız ya da bu üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Fikrinizi değiştirir ve artık iletişim Bilgilerinizi pazarlama amaçları için bağlı ortaklıklarımız ve/veya üçüncü taraflarla paylaşmak istemezseniz, yukarıdaki prosedürü takip ederek herhangi bir zamanda gelecekteki iletişim paylaşımından çıkabilirsiniz.


Sitenin Çocuklar tarafından kullanımı: Site on üç (13) yaşından küçük bireylere yönelik değildir ve bu bireylerin sitemiz vasıtasıyla Kişisel Bilgilerini ya da iletişim bilgilerini vermelerini istemiyoruz.

Sizin Hakkınızda Toplanan Bilgilere Erişim, Güncelleme ya da Bunları Silme: Sitemiz ayrıca, KVKK kapsamında, sizlere, bize verdiğiniz Kişisel Bilgilerinizi silme ya da değiştirme fırsatı da verir. Bunu Hesabım’ı tıklayarak ve sitemiz üzerindeki kullanıcı bilgilerinizi değiştirmek için talimatları takip ederek yapabilirsiniz. Bu bilgilerin veri tabanlarımızda olması kaydıyla, değişiklik taleplerinize yasal hükümler kapsamında mümkün olan en kısa zamanda cevap vereceğiz.


Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği: Biletesk, sitesi vasıtasıyla toplanan Kişisel Bilgilerin güvenliğini sağlamak ve verilere izinsiz erişimi engellemek için fiziksel, elektronik ve operasyonsal tedbirler dahil olmak üzere, mevzuat hükümleri kapsamında uygun güvenlik tedbirlerini alır ve kullanır.

Biletesk, kontrolü altındaki Kişisel Bilgileri korumak için tüm gerekli tedbirleri alsa da internet üzerindeki tüm veri iletişimleri ya da veri depolama şekillerinin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Bu veri transferleri sırasında bilgilerin yolunun kesilmesi, değiştirilmesi ya da yanlış kullanımı sonucu maruz kalacağınız herhangi bir zarar için sorumluluk üstlenmemekteyiz. Sitenin güvenliğinden herhangi bir şekilde endişe duyduğunuzda lütfen bizimle bilgi@biletesk.comtr‘den temasa geçin.


Çevimiçi ve Çevrimdışı Uygulamalar: Bu Gizlilik Politikasının, sitemizle bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama ve yayılması uygulamalarında geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.

Bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz, görüşünüz ya da farklı bir talebiniz olduğunda, bu soruları, görüşlerinizi ve/veya taleplerinizi e-posta ile bilgi@biletesk.com.tr‘ye gönderebilirsiniz. E-posta iletişimlerinin mutlaka güvenli olmayabileceğini unutmayın. Bu sebeple, kredi kartı bilgilerinizi ve diğer hassas bilgileri bizimle e-posta yazışmalarınızda kullanmayın.

bottom of page